top of page
THÀNH CÔNG CỦA BẠN

Bạn phải trưởng thành số để có thể chuyển đổi thành công sang một tổ chức lớn lao hơn, hiệu quả hơn, giúp đỡ được cho xã hội và cho nhiều người hơn. Nhưng thời gian cho bạn để bắt kịp với thế giới đang chuyển động như tên bắn trong thời đại 4.0 là quá ngắn ngủi và bạn cũng không thể , dù có rất nhiều tiền và khát khao, sở hữu được một đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin bao gồm quản trị và chuyên môn,rất khan hiếm hiện nay, trong cùng thời gian đó.

​Bạn phải bắt đầu ngay từ hôm nay quản trị quá trình chuyển đổi của mình một cách hiệu quả nhất.

​ĐỘI CỦA CHÚNG TÔI

Là đối tác triển khai của những tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới: oracle, Saleforce, Google, Amazon, Siemen, 

Khách hàng của chúng tôi là hàng trăm khách hàng doanh nghiệp VNA, Mobile phone, VPB,  và tổ chức chính phủ Việt nam và Hoa kỳ.

Chúng tôi tự hào là một đội ngũ đang phát triển  mạnh mẽ với một tinh thần học tập cao độ, đầy nhiệt huyết trong tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, mục tiêu của chúng tôi là đạt tới đội ngũ 500 chuyên viên tư vấn quản trị, tư vấn triển khai và thực thi dự án cũng như cố vấn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào 2022. .

​GIẢI PHÁP CỦA GMS

Số hoá là một quá trình chuyển đổi nền tảng chiến lược của toàn thể doanh nghiệp, cần một bộ máy để đảm bảo quản trị và thực hiện trong một thời gian dài và đó là nội dung dịch vụ: GIÁM ĐỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ của GIMASYS sẽ cung cấp.
Dịch vụ bao gồm:
- Quản trị hồ sơ số doanh nghiệp
- Cung cấp các khuôn mẫu điển hình về Chuyển đổi số
- Lập kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp
- Hỗ trợ khách hàng Quản trị thay đổi song song với quá trình Chuyển đổi số của doanh nghiệp

CÙNG NHAU CHÚNG TA TRƯỞNG THÀNH

YOUR GIMASYS INSIGHT - GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ GIMASYS
bottom of page