top of page

Để bắt đầu CHUYỂN ĐỔI SỐ  (CĐS) bạn cần có được một sự hiểu biết cản bản nhất về Tổng thể công việc phải làm: Thay đổi Nhận thức, Điều gì thúc đẩy và ảnh hưởng đến Chương trình CĐS của bạn, Lợi ích của là gì? Bạn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào từ trào lưu CĐS hiện nay? Công nghệ Số bao gồm những gì ? Thế nào là một KINH DOANH SỐ ? Bạn sẽ bắt tay vào Xây dựng và thực thi Chương trình như thế nào?...

TỔNG QUAN CHUYỂN ĐỔI SỐ

SKU: DX-DOC-001
500.000₫Giá
Chưa bao gồm Thuế
    bottom of page