top of page
Không thể đăng ký khóa học này nữa.

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tư vấn và hướng dẫn xây dựng Chiến lược và Chương trình Chuyển đổi số

  • Đã kết thúc
  • Theo mức độ phức tạp
  • online hoặc tại địa điểm được chỉ định

Chi tiết liên hệ

0988960246

dxd.info@gms-chuyendoiso.com

Tòa nhà kim khí Thăng Long, số 1-3 phố Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng District, Hanoi, Vietnam


bottom of page