top of page

Vietnam Airlines - Lotus DX B2C

“VNA tự tin đạt mục tiêu 100k hội viên Lotus Smile và số lượng thành viên vẫn tăng mỗi ngày. Giờ đây, chúng tôi có thể theo dõi và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trong toàn bộ hành trình khách hàng: trước chuyến bay - trong chuyến bay - sau chuyến bay. Bằng giải pháp Marketing của Salesforce, chúng tôi dễ dàng tính toán và hình dung hiệu suất và ROI (theo doanh thu) của các chiến dịch. Điều này rất quan trọng vì trước khi triển khai Salesforce, chúng tôi không hề có khả năng này. Điều tuyệt vời tiếp theo là chúng tôi có thể tối ưu hóa chi phí quảng cáo bằng cách tự động loại trừ những khách hàng đã đặt vé VNA khỏi đối tượng được quảng cáo ”

Vietnam Airlines - Lotus DX B2C
bottom of page